Kwaliteitshandboek

Gezinshuis Grow Up maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling en alles wat je ook op deze website vindt onder privacy en veiligheid.

Ook allerlei protocollen voor plaatsing, gesprekken etc. staan in dit kwaliteitshandboek. We kijken altijd of er meer nodig is om de zorg zoveel mogelijk te optimaliseren, we blijven echter de zorg voor de kinderen voorop zetten en proberen zo min mogelijk te verzanden in allerlei bureaucratie.

 

Daarnaast is Veronique SKJ-geregistreerd en volgt jaarlijkse trainingen en intervisies om de registratie up-to-date te houden.

 

In de nabije toekomst willen we kijken of we via het Landelijk Verbond Gezinshuizen ons kwaliteitskeurmerk kunnen behalen. We vinden het belangrijk externe partijen mee te laten kijken in ons gezinshuis middels audits zodat we transparant zijn in ons handelen en we steeds kunnen verbeteren.

gallery/person-holding-compass-691637