Persoonlijke privacy

Data privacy

We rapporteren via Mextra.


Mextra werkt volgens het ‘Privacy by design‘ principe en voldoet aan NEN7510 & ISO27002.


Dossiers worden buiten bereik van de kinderen bewaard. Gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit in het directe belang is van het betreffende kind. De computers/laptops en de server
van de gezinshuisouders zijn beveiligd met een wachtwoord.
De gezinshuisouders hebben toegang tot het dossier, evenals ingehuurde pedagogisch medewerkers. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.
Het gezinshuis mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarover de informatie gaat. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin wel zonder
toestemming gegevens mogen worden verstrekt.
Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

De wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt jonger dan 16 jaar heeft recht op inzage. Als een jongere 16 jaar of ouder is, kan de wettelijke vertegenwoordiger het dossier alleen inzien, wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage vragen. Als je meent dat er onjuiste, niet relevante of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de gezinshuisouders.
Stuur een email met je verzoek naar veronique@gezinshuisgrowup.nl
Je kunt vragen om vernietiging van de gegevens van jou of jouw kind. Je kunt ook vragen om de vernietiging door te geven aan alle instanties waarmee jouw gegevens gedeeld zijn. Als een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens of als vernietiging volgens de wet niet mag, kan het gezinshuis hier niet aan voldoen.


Telefoon, email, netwerkschijf
We slaan je voor- en achternaam en je telefoonnummer op in onze telefoons. Ook slaan we de nummers op van je ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en andere betrokkenen, zodat we deze gemakkelijk kunnen bellen en we hen kunnen herkennen wanneer zij ons bellen. De email is niet beveiligd. Stuur dus geen privacygevoelige informatie via de mail, of zorg dat deze versleuteld is en beveiligd met een wachtwoord.
Omdat je onderdeel wordt van ons gezinsleven, kan het voorkomen dat je op foto’s komt te staan. Deze foto’s worden soms ook gemaakt met een mobiele telefoon. Gemaakte foto’s bewaren we op een
netwerkschijf, die niet van buiten ons gezinshuis benaderbaar is.

gallery/lock-1516242_1920

Ieder kind heeft recht op privacy. Daarom heeft ieder kind in ons huis een eigen slaapkamer waar hij/zij zich kan terugtrekken. De afspraak is dat er geen kinderen bij elkaar op de kamer komen, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de gezinshuisouders. De privacy van het kind wordt gerespecteerd, tenzij de situatie om duidelijk aanwijsbare en zwaarwegende redenen anders vraagt. De deuren van de slaapkamers worden niet afgesloten met een sleutel.